Impressum

Regit GmbH
Heinkelstr. 1
93049 Regensburg

Obchodní rejstřík: HRB 13826

Rejstříkový soud (Registergericht): Okresní soud Regensburg (Amtsgericht Regensburg)

Jednatel společnosti: Christopher Thaus

legal(at)mautpilot.cz

Výpis z obchodního rejstříku

Stáhněte si výpis z obchodního rejstříku

Kontakt

Kontaktní formulář

Daň z přidané hodnoty

DIČ podle §27a německého Zákona o dani z přidané hodnoty (Umsatzsteuergesetz)

DE291528732

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědnost za obsah

Odpovědný za obsah: Christopher Thaus, adresa viz výše

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG) za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 německého zákona o telemédiích (TMG) však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat zprostředkované nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti, které poukazují na nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Převzetí odpovědnosti v tomto ohledu je však možné až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Jakmile se o případných porušeních právních předpisů dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento obsah třetích stran nést ani žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době, kdy se vytváří odkaz na cizí stránky, se tyto stránky přezkoumají ohledně možného porušování právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný protiprávní obsah.

Nepřetržitá kontrola obsahu odkazovaných stránek je bez konkrétních informací o porušení zákona neproveditelná. Jakmile se o nějakém porušení zákona dozvíme, příslušné odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. K reprodukci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání za hranicemi autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Obsahy třetích stran jsou odpovídajícím způsobem označeny. Pokud byste si přesto povšimli porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom náležitě informovali. Pokud se dozvíme o porušování právních předpisů, dotčený obsah okamžitě odstraníme.