Informace pro spotřebitele

Na naší domovské stránce www.mautpilot.cz musí zákazník nejprve zvolit požadovanou dálniční známku (na 10 dní, na 2 měsíce, na 1 rok) nebo mýtné za placený úsek silnice (Brenner, Arlberg, Tauern, Pyhrn, Karawanken).

Po provedení výběru bude zákazník přesměrován na další stránku (krok 1/3), na které může zvolit, zda si chce koupit známku/mýtné za auto nebo motocykl. Poté bude zákazník požádán, aby vybral zemi, ve které je vozidlo registrováno, a dvakrát vyplnil jeho státní poznávací značku. Kromě toho musí zákazník zvolit začátek platnosti zvolené dálniční známky/mýtného. Objednat dálniční známku/mýtné zpětně není možné. Nejbližším možným začátkem platnosti je tedy den objednávky. Dále může zákazník na této stránce zvolit mýtné za placený úsek silnice. Zde si může vybrat mezi jednorázovým průjezdem jedním směrem, zpáteční cestou a mýtným na celý rok. Po úspěšném provedení výběru se zákazníkovi zobrazí celková cena včetně daně z přidané hodnoty.

Kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ se zákazník přesune na další stránku (krok 2/3). Na této stránce bude zákazník požádán, aby dvakrát zadal svou e-mailovou adresu. Pokud zákazník potřebuje fakturu vystavenou na své jméno, může zde vyplnit své fakturační údaje. Bez opakovaného zadání e-mailové adresy nemůže proces objednávky pokračovat. Po pravé straně zákazník najde svůj nákupní košík, ve kterém jsou obsaženy všechny dříve vybrané položky a také celková částka včetně 20% DPH.

Upozornění: Naše ceny zahrnují poplatky za dálniční známky a mýtné společnosti ASFINAG (poplatky společnosti ASFINAG najdete na adrese https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/ nebo https://www.asfinag.at/maut-vignette/streckenmaut/tarife/. Ceny společnosti ASFINAG za elektronickou dálniční známku v roce 2022 aktuálně činí: dálniční známka na 10 dní = 9,90 EUR, na 2 měsíce = 29,00 EUR, na 1 rok = 96,50 EUR), dále servisní poplatek za poskytnutí našich služeb a za rychlou dostupnost a také příslušnou zákonnou daň z přidané hodnoty. Naše ceny za elektronické dálniční známky činí: dálniční známka na 10 dní = 19,80 EUR, na 2 měsíce = 38,40 EUR, na 1 rok = 108,60 EUR. U mýtného za placené úseky silnic účtujeme v závislosti na trase příplatek mezi 3,60 a 7,40 EUR za jednu cestu.

Po úspěšném zadání údajů může zákazník kliknout na tlačítko „Dále“, na další stránce vybrat mezi uvedenými způsoby platby a zadat příslušné údaje. Vpravo navíc znovu najde nákupní košík s odpovídajícími položkami. Pokud by si zákazník nyní chtěl vybrané položky zakoupit kliknutím na tlačítko „Odeslat závaznou objednávku“, musí nejprve zaškrtnutím políčka pod nákupním košíkem potvrdit, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky, poučení o právu na odstoupení od smlouvy, ustanovení o ochraně údajů a informace pro spotřebitele a že s nimi souhlasí.

Na poslední stránce (krok 3/3) se zobrazí poděkování za objednávku a informace o úspěšném přijetí objednávky.

Pokud zákazník zvolil platební metodu „Bankovním převodem“, obdrží na uvedený e-mail zprávu s potvrzením objednávky a s odkazem, na který je třeba kliknout, aby mohla být objednávka ze strany poskytovatele provedena. Pokud toto potvrzení neobdržíme, objednávka nebude zpracována, protože nemůžeme zaručit, že e-mailová adresa zadaná zákazníkem skutečně existuje.

Pokud zákazník zvolil způsob platby přes „PayPal“ nebo „Kreditní kartou“ nebo systémem „Klarna (okamžitá platba)“, žádný e-mail s potvrzením objednávky neobdrží a objednávku nemusí aktivně potvrzovat. Provedením okamžité platby je objednávka automaticky potvrzena.

Po úspěšném potvrzení obdrží zákazník e-mail se zakoupenou elektronickou dálniční známkou nebo elektronickým mýtným za placený úsek silnice.

Pokud si zákazník zvolil den začátku platnosti elektronické dálniční známky, který leží před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy počínající uzavřením smlouvy (viz poučení o právu na odstoupení od smlouvy ve VOP) a výslovně požadoval, aby poskytovatel zahájil poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, musí být v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy vyplacena kompenzace hodnoty za službu poskytnutou až do okamžiku odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy navíc předčasně zaniká, pokud jsme plně poskytli službu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a službu jsme začali poskytovat až poté, co jste k tomu dali svůj výslovný souhlas a zároveň jste potvrdili, že jste si vědomi toho, že právo na odstoupení od smlouvy plným poskytnutím služby zaniká. To znamená, že pokud si objednáte dálniční známku na 10 dní se začátkem platnosti nejpozději 3 dny po dni objednávky, právo na odstoupení od smlouvy vyprší, jakmile vyprší doba platnosti 10denní dálniční známky. V jiných případech vypočítáme kompenzaci hodnoty poměrným způsobem (výpočet vztahujeme na kalendářní měsíc o 30 dnech a kalendářní rok o 360 dnech; „bankovní metoda“), tj. na základě našich cen v závislosti na době platnosti, která uplynula až do okamžiku odstoupení od smlouvy